Hus signerade Wingårdhs

Arkitektur är för mig att tänka på allt. Det betyder att husen jag ritar ska ha planer där rummen hakar i varandra så smidigt att inga steg blir överflödiga. Men det räcker inte. Väggar och öppningar ska också skapa en rytm av fördoldhet och öppenhet. Men det räcker inte. Husen måste också vara så karaktärsfulla att de blir bokstavliga minnesmärken över allt de liv de samlar på sig. Men det räcker inte. Husen måste också hålla sina invånare torra, hela och rena. Men det räcker inte. De måste också vara följsamma för alla de olika former av liv de kommer hysa. Men inte heller när allt detta är uppfyllt, har arkitekten lyckats. Husen måste göra allt detta med minsta möjliga medel, såväl för ekonomins, för ekologins som för konstens skull. Den goda arkitekturen är alltid sparsam. Det blir den, om man verkligen tänkt på allt.

Gert Wingårdh, Arkitekt

wingardhs-autograf